ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  ผลศิลปหัตถกรรม (66)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2559
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  อย.น้อย
 
 
 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่
  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
  การติดตั้งและใช้งาน Application "Echo English"
  - การติดตั้งและใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ >>> เลือก <<<
  - การติดตั้งและใช้งานผ่านโทรศัพท์(ขั้นตอน) >>> เลือก <<<
 
ปฏิทินประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

วัน เดือน ปี

รายการ/กิจกรรม

 2-6 พฤศจิกายน 2560  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (ระดับเขตพื้นที่)
 3 พฤศจิกายน 2560  วันลอยกระทง
 13-24 พฤศจิกายน 2560  นักเรียนชั้น ม.1-6 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
 27 พฤศจิกายน 2560  ประกาศผลการสอบแก้ตัว
 28 พ.ย. - 15 ธ.ค 2560  นักเรียนชั้น ม.1-6 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2560
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดศิริวราวาส อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> คลิก <<