ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  ผลศิลปหัตถกรรม (66)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2559
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  อย.น้อย
 
 
 

การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560
  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
  การติดตั้งและใช้งาน Application "Echo English"
  - การติดตั้งและใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ >>> เลือก <<<
  - การติดตั้งและใช้งานผ่านโทรศัพท์(ขั้นตอน) >>> เลือก <<<
 
ปฏิทินประจำเดือน ธันวาคม 2560

วัน เดือน ปี

รายการ/กิจกรรม

 4-8 ธันวาคม 2560  ส่งสมุด ปพ.5 ครั้งที่ 1
 4-15 ธันวาคม 2560  ม.3 ,ม.6 สอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1
 6-8 ธันวาคม 2560  กีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560
 18 ธันวาคม 2560  ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
 18-29 ธันวาคม 2560  ม.3 ,ม.6 สอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2
 19-21 ธันวาคม 2560  การแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 67

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 บุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เข้าร่วมจัดกิจกรรมและวิ่งเฉลิมพระเกียรติ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ครั้งที่ 20
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาจัดกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560
ณ สนามโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาและสนามกีฬากลางโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์

>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกปฏิบัติงานให้บริการประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2560
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> คลิก <<