ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  กรอกข้อมูลผลงาน/รางวัล
  มหกรรมวิชาการ (68)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2561
  แผนปฏิบัติการปี 61
  มาตรฐานการศึกษาปี 62
  ข้อมูลสารสนเทศ 2561
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

** หมายเหตุ รายละเอียดอื่นๆ ดูเพิ่มเติมจากเว็บรับสมัคร
ประกาศผลสัมฤทธิ์รายบุคคล นักเรียนระดับชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศผลสัมฤทธิ์รายบุคคล นักเรียนระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม

เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 รอประกาศจาก สพฐ.

>> คลิกดูประกาศ <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขอแสดงความยินดีกับ
นายชัชรินทร์  รักเกียรติ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 9
ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดติวพิเศษให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จังหวัดอุบลราชธานี
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ห้องเรียนพิเศษ วคทส. นำนักเรียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการการนำเสนอโครงงานของนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ม.ต้น
ในวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โครงการห้องเรียนพิเศษ วคทส. เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ-ยโสธร จัดโครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

นายณัฐวุฒิ ติงสะ นักบิน.
นายภูมิพิพัฒน์ ยงเพชร ผู้ช่วยนักบิน.
ได้รับรางวัล"ชนะเลิศ" การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทBasic stick ถ้วยพระราชทาน พลเอก สมเด็จพระกนิษฐา กรมสมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี การแข่งขันอากาศยาน "โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์การบิน" วันที่ 1-3 พ.ย. 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 16-21 ธันวาคม 2562 
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ร่วมกับ เทศบาลอำเภอกันทรลักษ์
นำนักเรียน คณะครูและบุคลากร จัดกระทงและขบวนฟ้อนรำ
เข้าร่วมเนื่องในวันลอยกระทง ณ สนามที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> คลิก <<