ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
พันธกิจ
วิสัยทัศน์
เป้าประสงค์
 
 
 
 
    ตารางสอบระดับชั้น ม.1 >>ดาวน์โหลด <<
    ตารางสอบระดับชั้น ม.2 >>ดาวน์โหลด <<
    ตารางสอบระดับชั้น ม.3 >>ดาวน์โหลด <<
    ตารางสอบระดับชั้น ม.4 >>ดาวน์โหลด <<
    ตารางสอบระดับชั้น ม.5 >>ดาวน์โหลด <<
    ตารางสอบระดับชั้น ม.6 >>ดาวน์โหลด <<
 
ปฏิทินประจำเดือนกรกฎาคม 2560

ประเพณีแห่เทียนพรรษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ร่วมกับชุมชน ณ วัดบ้านป่าไม้พัฒนา วันที่ 8 กรกฎาคม 2560
>> เพิ่มเติมคลิก <<

กิจกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่ชุมชน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
>> เพิ่มเติมคลิก <<

  ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดกิจกรรมร่วมต่อต้านยาเสพติด "ทำดีเพื่อพ่อ" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2560
>> เพิ่มเติมคลิก <<

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> คลิก <<