ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  ผลศิลปหัตถกรรม (66)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2560
  แผนปฏิบัติการปี 61
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
  การติดตั้งและใช้งาน Application "Echo English"
  - การติดตั้งและใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ >>> เลือก <<<
  - การติดตั้งและใช้งานผ่านโทรศัพท์(ขั้นตอน) >>> เลือก <<<
 

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2561
ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชการที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ร่วมกับ ชุมชนวัดป่าไม้พัฒนา
จัดขบวนเทียนพรรษา เพื่อเข้าร่วมงานแห่เทียนพรรษา
ของเทศบาลอำเภอกันทรลักษ์
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร จัดโครงการอบรมเยาวชนทางสายใหม่
ณ หอประชุมกันทรวิเชียร ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2561
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> คลิก <<