ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ระบบเงินเดือนบุคลากร
  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
  คำสั่งแม่บท 2566
  คำสั่งแม่บท 2567
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2566
  SAR 2565
  SAR 2564
  ผลคุณภาพภายในปี 63
  มาตรฐานการศึกษาปี 67
  มาตรฐานการศึกษาปี 65
  คู่มือกำกับติดตามฯ ปี 65
  ข้อมูลสารสนเทศ 2565
  แผนปฏิบัติการ 2567
  แผนปฏิบัติการ 2566
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
  อาคารสถานที่
  ผังโรงเรียน
  ระบบจองห้องประชุม
  มาตรการโรงเรียนสีเขียว
 
  รร.กันทรลักษ์วิทยา
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  นักศึกษาวิชาทหาร
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มเทคโนโลยี
  งานแนะแนว
  Education Hub
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
-  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดูแลระบบการเงินและพัสดุ ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2567
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดูแลระบบการเงินและพัสดุ ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567
-  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่สารสนเทศดูแลระบบการเงินและพัสดุ) ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567
-  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (List of foreigners who pass the interview and can work in 2024 Academic year at Kantharalakwittaya School) ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2567
-  ประกาศแจ้งรายชื่อผู้สมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2567
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2567 (List of foreigners who are eligible for the interview) ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2567
-  ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2567 ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
-  ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 (Announcement For The Foreigner Teachers Requirement) ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 256
-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประมูลครุภัณฑ์ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567
-  การประมูลครุภัณฑ์ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ปีการศึกษา 2566 ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
-  ประกาศผู้ชนะการประมูลเช่าพื้นที่เป็นสถานที่ให้บริการถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ร้าน ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
-  ประกาศเรื่องการประมูลเช่าพื้นที่เป็นสถานที่ให้บริการถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ร้าน ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประมูลครุภัณฑ์ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ปีการศึกษา 2566 ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566
-  การประมูลครุภัณฑ์ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ปีการศึกษา 2566 ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
-  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (List of foreigners who join in the interview to work for the 2nd semester of 2023 Academic Year at Kantharalakwittaya School, Kantharalak, Sisaket, Thailand) ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (List of foreigners who can interview to work in 2nd of 2023 Academic Year at Kantharalakwittaya School, Kantharalak, Sisaket, Thailand) ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2566
-  ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (Announcement For The Foreigner Teachers Requirement) ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566
-  ประกาศผลการประมูลครุภัณฑ์ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2566
-  การประมูลครุภัณฑ์ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2566
-  ผู้ชนะการประมูลครุภัณฑ์ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2566
-  การประมูลครุภัณฑ์ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2566
-  ผู้ชนะการประมูลครุภัณฑ์ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2566
-  การประมูลครุภัณฑ์ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2566
-  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเคลือกเป็นลูกจ้างชั่วราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566
-  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชานิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
-  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชานิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
-  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566
-  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สอนวิชานิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566
-  ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)(Announcement For The Foreigner Teachers Requirement (additional)) ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2566
-  ประกาสผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2566
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2566 (List of foreigners who can interview to work in 2023 Academic Year) ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2566
-  ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566 ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้จำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566
-  ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)(Announcement For The Foreigner Teachers Requirement (additional)) ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566
-  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
-  ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2566
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2566
-  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ยามรักษาการณ์, พนักงานขับรถ) ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
-  ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านกาแฟ เครื่องดื่ม ในโรงเรียน ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2565
-  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
    1.สอนวิชาแนะแนว 1 ตำแหน่ง  รายละเอียดคลิก
    2.ครูต่างชาติสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง รายละเอียดคลิก
    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-24 ต.ค.2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 24 ส.ค. 2565 
  1. ประกาศ
  2. เอกสารประกวดราคา
  3. รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ประกาศ ณ วันที่ 9 มิ.ย. 2565 >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ประกาศ ณ วันที่ 7 มิ.ย. 2565 >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ประกาศ ณ วันที่ 31 พ.ค. 2565 >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2565 >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ประกาศ ณ วันที่ 19 พ.ค. 2565 >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ประกาศ ณ วันที่ 18 พ.ค. 2565 >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหารของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค. 2565 >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องเรียนพิเศษ  Education Hub ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค. 2565 >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง ประกาศ ณ วันที่ 11 พ.ค. 2565 >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา การประมูลแผ่นหลังคาสันไทย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ปีการศึกษา 2565 ประกาศ ณ วันที่ 11 พ.ค. 2565 >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องเรียนพิเศษ  Education Hub ประกาศ ณ วันที่ 10 พ.ค. 2565 >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องเรียนพิเศษ  Education Hub จำนวน 1 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 3 พ.ค. 2565 >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง การประมูลแผ่นหลังคาสันไทย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ปีการศึกษา 2565 ประกาศ ณ วันที่ 29 เม.ย. 2565 >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหารของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ประกาศ ณ วันที่ 20 เม.ย. 2565 >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนคณิตศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 12 เม.ย. 2565 >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 11 เม.ย. 2565 
  1. ประกาศ
  2. เอกสารประกวดราคา
  3. รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนคณิตศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 11 เม.ย. 2565 >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนคณิตศาสตร์ (2 อัตรา) ประกาศ ณ วันที่ 25 มี.ค. 2565  >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประกาศ ณ วันที่ 21 ม.ค. 2565 >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ค. 2564 >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง การประมูลครุภัณฑ์ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ปีการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 29 พ.ย. 2564 >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง การประมูลรถยนต์ราชการที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ปีการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 พ.ย. 2564 >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 18 พ.ค. 2564 >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 5 พ.ค. 2564 >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 26 เม.ย. 2564
 1. ประกาศ
  2. เอกสารประกวดราคา
  3. รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 10 เม.ย. 2564
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 7 เม.ย. 2564
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 11 ม.ค. 2564
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 5 ม.ค. 2564
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประมูลครุภัณฑ์ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ประกาศ ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2563
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประมูลครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ดนตรีที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ประกาศ ณ วันที่ 15 ธ.ค. 2563
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง การประมูลครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ดนตรีที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2563
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง การประมูลครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2563
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 29 ต.ค. 2563
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 20 ต.ค. 2563
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง การประมูลครุภัณฑ์ครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง และเครื่องฉายแสงข้ามศีรษะที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ปีการศึกษา 2563
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ของอาคารไอซีที
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง การประมูลผู้ผลิตและส่งน้ำดื่มขวดตราสัญลักษณ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประมูลครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง การประมูลคอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ของอาคารไอซีที
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง การประมูลครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง การประมูลครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ปีการศึกษา 2562
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
     >>>รายชื่อผู้สอบได้
 -  ประกาศเปลี่ยนแปล เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในโรงเรียน พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1. ประกาศเปลี่ยนแปลง
  2. หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
  3. รายละเอียดที่แก้ไข
 -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน
พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1. ประกาศ
  2. เอกสารประกวดราคา
  3. รายละเอียด
  4. ขั้นตอนการประกวดราคา
 -  ประกาศ เรื่อง การประมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ของอาคารไอซีที
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ปีการศึกษา 2562
    รายละเอียดคลิก
 -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโทรทัศน์สี LED Smart TV เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ และเครื่องฉายทึบแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1. ประกาศ
  2. เอกสารประกวดราคา
  3. รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (งปม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1. ประกาศ
  2. เอกสารประกวดราคา
  3. รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง การประมูลเช่าร้านจำหน่ายน้ำดื่มและน้ำผลไม้ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ปีการศึกษา 2562
    รายละเอียดคลิก
 -  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว(แบบแฟลต 8 หน่วย)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
    รายละเอียดคลิก
 -  ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)
    รายละเอียดคลิก
 -  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
  รับสมัคร ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. 61 - 13 พ.ย. 61
  รายละเอียดคลิก
 -  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการศูนย์การเเครื่องดนตรีออเคสตร้า (13.59) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1. ประกาศ

  2. เอกสารประกวดราคา
  3. รายละเอียด
 -  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการศูนย์การเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM Education Center)(12.8) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1. ประกาศ
  2. เอกสารประกวดราคา
  3. รายละเอียด
  4. ประกาศ2
 -  ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา และยามรักษาการณ์ 2 อัตรา
  >>>รายละเอียดคลิก<<<
 -  ประกาศ รับสมัครครูชาวต่างชาติ ตำแหน่ง ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
  >>>รายละเอียดคลิก<<<
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  >>>รายละเอียดคลิก<<<
 -  จดหมายชี้แจง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  >>>รายละเอียดคลิก<<<
 -  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  >>>รายละเอียดคลิก<<<
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )"   
     >>>รายละเอียดคลิก<<<
 -  ประกาศ "ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )"   
     >>>รายละเอียดคลิก<<<
 -  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ >>>รายละเอียดคลิก<<<
 -  ประกาศ "สอบราคาจ้างเหมาบริการครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐)"    >>> รายละเอียดคลิก <<<
 -  ประกาศ "สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับลูกข่ายและอุปกรณ์ (เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๐)"
    >>> รายละเอียดคลิก <<<
 -  ประกาศ "สอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐)"
    >>> รายละเอียดคลิก <<<
 -  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว >>> คลิก <<<
 -  ประกาศยื่นซองสอบราคา "โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์" >>> คลิก <<<