ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  ผลศิลปหัตถกรรม (66)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2559
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  อย.น้อย
 
 
 

ภาพกิจกรรมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560

Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ การจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดศิริวราวาส อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

การทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี (2560-2563) ระหว่างวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2560
หอประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

ด้วยรักจากใจ โครงการ "สานฝัน ปันน้อง" มอบทุนการศึกษาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ครั้งที่ 1 โดยคณะศิษย์เก่า ก.ล.ว. รุ่น 11
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

"สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่ เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง" โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนการได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
วันที่ 6 สิงหาคม 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
วันที่ 6 สิงหาคม 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
วันที่ 5 สิงหาคม 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
วันที่ 5 สิงหาคม 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

ห้องเรียนพิเศษตามโครงการ EDUCATION HUB นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/16 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/16 จำนวนทั้งสิ้น 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ Academic Festival 2017 ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
ประเพณีแห่เทียนพรรษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ร่วมกับชุมชน ณ วัดบ้านป่าไม้พัฒนา วันที่ 8 กรกฎาคม 2560
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
กิจกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่ชุมชน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดกิจกรรมร่วมต่อต้านยาเสพติด "ทำดีเพื่อพ่อ" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2560
Cr.ข้อมูลจากงานประชาสัมพันธ์
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

ศูนย์ ERIC โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ในวันที่ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร English for Communication Camp 2017 ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 โดยมีโรงเรียน 8 โรงเรียน ในเขตสหวิทยาเขตพระวิหารได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 200 คน
Cr.ข้อมูลจากงานประชาสัมพันธ์
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

รร.กันทรลักษ์วิทยานำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15 ห้องเรียนพิเศษ Gifted ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Orientation and Development Camp for Advance Programme Students Scince Mathmatic Technology and Environment) ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ รร.นารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
Cr.ข้อมูลจากงานประชาสัมพันธ์
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
  คณะกรรมการนิเทศภายในสหวิทยาเขตพระวิหาร กลุ่มที่ 2 เข้านิเทศโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560
Cr.ข้อมูลจากงานประชาสัมพันธ์
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

กิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา2560 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เพื่อปฏิญาณตนเข้าร่วมเป็นสมาชิกและรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด จำนวน 119 คน
Cr.ข้อมูลจากงานประชาสัมพันธ์
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา นำบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ในโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ณ ห้วยพอก ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2560Cr.ข้อมูลจากงานประชาสัมพันธ์
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
งานกำกับดูแลและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน จัดอบรมผู้ช่วยสารวัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Cr.ข้อมูลจากงานประชาสัมพันธ์
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
ร.ร. กันทรลักษ์วิทยา ขอขอบคุณตัวแทนบริษัทแกรมมี่ร่วมกับบริษัทโตโยต้าที่ให้การสนับสนุนมอบเครื่องดนตรีสตริงเต็มชุดจากโครงการ จิ้มไหล่ ฝัน FunFun มอบเครื่องดนตรีชิ้นใหม่ให้น้อง เช้าวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ให้น้องๆนักเรียนได้เครื่องดนตรีมีคุณภาพใช้ในการเรียนต่อยอดเสริมทักษะความสามารถด้านดนตรียิ่งๆขึ้นไป
Cr.ข้อมูลจากงานประชาสัมพันธ์
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
วันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2560
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา นำนักเรียนนโครงการ Education Hub ร่วมิกิจกรรมค่ายจตุรมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประกอบด้วย 4 โรงเรียนเข้าร่วมได้แก่ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนประสาทวิทยา จังหวัดสุรินทร์ และโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา รวมถึงร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับโรงเรียนประจำจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมาร์ โดยได้รับเกียรติจากนายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด และโรงเรียนสรรพวิทยาคม เจ้าภาพในปีนี้
Cr.ขอบคุณภาพจากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
การประชุมรับนโยบายจาก สพม.28 ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
ณ หอประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ดูวิดิโอการประชุม >>> คลิก <<<
การประชุมภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1
ในวันที่ 14 มีนาคม 2560
ณ ห้องสมุดโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
พิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้ช่วยสารวัตรนักเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙
มอบ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนระดัับชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 1 มีนาคม 2560
ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อำเภอกันทรลักษ์
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนระดัับชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 1 มีนาคม 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
โครงการ Music UBRU สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
(สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ณ หอประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้น ม.6
ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560
ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อำเภอกันทรลักษ์
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
มอบรางวัลคนดีศรีกันทรลักษ์ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 31 มกราคม 2560
ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
รายละเอียด >>> คลิก <<<

ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะและผาแต้ม
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2560

Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
รายละเอียด >>> คลิก <<<

มอบรางวัลแก่นักเรียนตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
รายละเอียด >>> คลิก <<<
ทำบุญสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
วันที่ 24 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
รายละเอียด >>> คลิก <<<
จัดติวเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O Net
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2560
ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
รายละเอียด >>> คลิก <<<
ร่วมกิจกรรมวันครู วันที่ 16 มกราคม 2560
ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลดำรง

Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
รายละเอียด >>> คลิก <<<

นายฤทธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนักเรียน ในโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2
วันที่ 13 มกราคม 2560

ณ หอประชุมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
รายละเอียด >>> คลิก <<<

ผ้าป่า 45 กลว. สมทบทุนสร้างโดมคลุมลานอเนกประสงค์
ระหว่างวันที่ 1-2 มกราคม 2560
บริเวณตึก 10 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
รายละเอียด >>> คลิก <<<
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดศิริวราวาส อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
รายละเอียด >>> คลิก <<<
กีฬาภายใน (กีฬาสี) ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2559
ณ สนามกีฬากลาง และสนามกีฬาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
รายละเอียด >>> คลิก <<<

กลว.รวมใจ ถวายอาลัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายละเอียด >>>คลิก <<<