ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  ผลศิลปหัตถกรรม (66)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2559
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
 
 
 

ภาพกิจกรรมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"
13 มกราคม 2561 คณะครู สภานักเรียนและชมรมห้องเรียนสีเขียว เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 บุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เข้าร่วมจัดกิจกรรมและวิ่งเฉลิมพระเกียรติ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ครั้งที่ 20
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 บุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เข้าร่วมจัดกิจกรรมและวิ่งเฉลิมพระเกียรติ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ครั้งที่ 20
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาจัดกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560
ณ สนามโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาและสนามกีฬากลางโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์

Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกปฏิบัติงานให้บริการประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560

Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ การจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดศิริวราวาส อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

การทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี (2560-2563) ระหว่างวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2560
หอประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

ด้วยรักจากใจ โครงการ "สานฝัน ปันน้อง" มอบทุนการศึกษาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ครั้งที่ 1 โดยคณะศิษย์เก่า ก.ล.ว. รุ่น 11
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

"สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่ เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง" โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนการได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
วันที่ 6 สิงหาคม 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
วันที่ 6 สิงหาคม 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
วันที่ 5 สิงหาคม 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
วันที่ 5 สิงหาคม 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

ห้องเรียนพิเศษตามโครงการ EDUCATION HUB นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/16 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/16 จำนวนทั้งสิ้น 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ Academic Festival 2017 ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
ประเพณีแห่เทียนพรรษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ร่วมกับชุมชน ณ วัดบ้านป่าไม้พัฒนา วันที่ 8 กรกฎาคม 2560
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
กิจกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่ชุมชน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดกิจกรรมร่วมต่อต้านยาเสพติด "ทำดีเพื่อพ่อ" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2560
Cr.ข้อมูลจากงานประชาสัมพันธ์
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

ศูนย์ ERIC โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ในวันที่ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร English for Communication Camp 2017 ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 โดยมีโรงเรียน 8 โรงเรียน ในเขตสหวิทยาเขตพระวิหารได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 200 คน
Cr.ข้อมูลจากงานประชาสัมพันธ์
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

รร.กันทรลักษ์วิทยานำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15 ห้องเรียนพิเศษ Gifted ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Orientation and Development Camp for Advance Programme Students Scince Mathmatic Technology and Environment) ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ รร.นารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
Cr.ข้อมูลจากงานประชาสัมพันธ์
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
  คณะกรรมการนิเทศภายในสหวิทยาเขตพระวิหาร กลุ่มที่ 2 เข้านิเทศโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560
Cr.ข้อมูลจากงานประชาสัมพันธ์
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

กิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา2560 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เพื่อปฏิญาณตนเข้าร่วมเป็นสมาชิกและรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด จำนวน 119 คน
Cr.ข้อมูลจากงานประชาสัมพันธ์
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา นำบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ในโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ณ ห้วยพอก ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2560Cr.ข้อมูลจากงานประชาสัมพันธ์
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
งานกำกับดูแลและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน จัดอบรมผู้ช่วยสารวัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Cr.ข้อมูลจากงานประชาสัมพันธ์
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
ร.ร. กันทรลักษ์วิทยา ขอขอบคุณตัวแทนบริษัทแกรมมี่ร่วมกับบริษัทโตโยต้าที่ให้การสนับสนุนมอบเครื่องดนตรีสตริงเต็มชุดจากโครงการ จิ้มไหล่ ฝัน FunFun มอบเครื่องดนตรีชิ้นใหม่ให้น้อง เช้าวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ให้น้องๆนักเรียนได้เครื่องดนตรีมีคุณภาพใช้ในการเรียนต่อยอดเสริมทักษะความสามารถด้านดนตรียิ่งๆขึ้นไป
Cr.ข้อมูลจากงานประชาสัมพันธ์
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
วันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2560
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา นำนักเรียนนโครงการ Education Hub ร่วมิกิจกรรมค่ายจตุรมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประกอบด้วย 4 โรงเรียนเข้าร่วมได้แก่ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนประสาทวิทยา จังหวัดสุรินทร์ และโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา รวมถึงร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับโรงเรียนประจำจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมาร์ โดยได้รับเกียรติจากนายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด และโรงเรียนสรรพวิทยาคม เจ้าภาพในปีนี้
Cr.ขอบคุณภาพจากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
การประชุมรับนโยบายจาก สพม.28 ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
ณ หอประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ดูวิดิโอการประชุม >>> คลิก <<<
การประชุมภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1
ในวันที่ 14 มีนาคม 2560
ณ ห้องสมุดโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
พิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้ช่วยสารวัตรนักเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙
มอบ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนระดัับชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 1 มีนาคม 2560
ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อำเภอกันทรลักษ์
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนระดัับชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 1 มีนาคม 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
โครงการ Music UBRU สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
(สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ณ หอประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้น ม.6
ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560
ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อำเภอกันทรลักษ์
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
มอบรางวัลคนดีศรีกันทรลักษ์ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 31 มกราคม 2560
ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
รายละเอียด >>> คลิก <<<

ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะและผาแต้ม
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2560

Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
รายละเอียด >>> คลิก <<<

มอบรางวัลแก่นักเรียนตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
รายละเอียด >>> คลิก <<<
ทำบุญสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
วันที่ 24 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
รายละเอียด >>> คลิก <<<
จัดติวเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O Net
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2560
ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
รายละเอียด >>> คลิก <<<
ร่วมกิจกรรมวันครู วันที่ 16 มกราคม 2560
ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลดำรง

Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
รายละเอียด >>> คลิก <<<

นายฤทธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนักเรียน ในโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2
วันที่ 13 มกราคม 2560

ณ หอประชุมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
รายละเอียด >>> คลิก <<<

ผ้าป่า 45 กลว. สมทบทุนสร้างโดมคลุมลานอเนกประสงค์
ระหว่างวันที่ 1-2 มกราคม 2560
บริเวณตึก 10 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
รายละเอียด >>> คลิก <<<
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดศิริวราวาส อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
รายละเอียด >>> คลิก <<<
กีฬาภายใน (กีฬาสี) ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2559
ณ สนามกีฬากลาง และสนามกีฬาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
รายละเอียด >>> คลิก <<<

กลว.รวมใจ ถวายอาลัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายละเอียด >>>คลิก <<<