ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  มหกรรมวิชาการ (68)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2560
  แผนปฏิบัติการปี 61
  มาตรฐานการศึกษาปี 61
  ข้อมูลสารสนเทศ 2561
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

  นายจิตรภาณุ สำลี นักเรียนชั้น ม.5/15(SMTE)
เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันเครื่องบินเล็ก 4 ช่องสัญญาณ
ประเภทบินเร็ว "กิจกรรมการพัฒนากระบวนการเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์การบิน" โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2-4 พ.ย. 2561
>> รูปเพิ่มเติม


  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
  การติดตั้งและใช้งาน Application "Echo English"
  - การติดตั้งและใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ >>> เลือก <<<
  - การติดตั้งและใช้งานผ่านโทรศัพท์(ขั้นตอน) >>> เลือก <<<
 

มอบโล่ห์และเกียรติบัตร "คนดีศรีกันทรลักษ์" ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
ณ โดมคลุมคลานเอนกประสงค์
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

พิธีมอบทุนการศึกษา
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> คลิก <<