พิธีวางศิลาฤกษ์

วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0002 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0022 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0032 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0062 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0073 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0079 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0086 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0090 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0101 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0105 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0115 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0117 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0118 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0121 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0126 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0132 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0133 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0137 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0145 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0148 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0151 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0157 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0159 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0166 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0167 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0171 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0175 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0178 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0179 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0180 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0181 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0184 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0187 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0189 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0190 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0191 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0192 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0195 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0196 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0197 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0198 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0202 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0206 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0207 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0211 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0215 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0216 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0217 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0219 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0220 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0221 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0222 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0223 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0224 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0225 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0227 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0228 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0230 วางศิลาฤกษ์อาคาร 11_๑๘๐๗๒๐_0232
Created with Glenlay Gallery